English Version

חידושים במחקר המים – פרספקטיבה ישראלית ובריטית

כנס דו-לאומי, חד יומי 24 במרץ 2009

הטכניון

מכון גרנד לחקר המים

הטכניון
 הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

מאורגן וממומן על ידי

The Academic Study group, UK

 

  

גלרית תמונות

 

טופס רישום (ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך נדרש להרשם)

יש להרשם עד ה-5.3.09

 

רשימת מרצים מוזמנים
לוח הזמנים ליום הכנס

 

 

יצירת קשר

 יו"ר: דר' ערן פרידלר, טכניון. טל: 04-8292633, פקס: 04-8228898, דוא"ל: eranf@tx.technion.ac.il

 יו"ר שותף: Prof. David Butler, Exeter University, UK טל: +44-1392-264064, פקס: +44-1392-217965, דוא"ל: d.butler@exeter.ac.uk

 דוא"ל הכנס: ndwr@tx.technion.ac.il